Beleidsplan SC Excelsior

11 juni 2018

Nu het seizoen 2017-2018 er weer opzit, lijkt het een goed moment om weer eens naar de toekomst te kijken. In de afgelopen maanden heeft het bestuur een visie ontwikkeld in het beleidsplan dat onderaan dit bericht kan worden gedownload. Het bevat een beeld van de keuzen die Sportclub Excelsior in 2018 maakt. Na een historische introductie en een karakterisering van de huidige stand van zaken wordt een aantal condities en eisen geschetst. Dan wordt een drietal mogelijke ontwikkelingsscenario’s gepresenteerd, met speciale aandacht voor de financiën en enkele minder voor de hand liggende ontwikkelingsopties. Op basis hiervan maakt het bestuur vervolgens een beargumenteerde keuze, met concrete stappen voor de korte en lange termijn.

Anno 2018 is de SC Excelsior een vitale en krachtige vereniging met rond 850 (vooral jeugd)leden, twee betaalde locatiebeheerders en een beperkte groep toegewijde vrijwilligers die gezamenlijk de vereniging doen bloeien. De laatste jaren stijgt de vraag naar gebruiksruimte en moderne faciliteiten op Woudestein sterk, zowel van de vereniging SC Excelsior en de Excelsior Jeugd Opleiding, als van diverse maatschappelijke instanties. Het bestuur stelt voor – voor zover redelijkerwijs mogelijk is – om aan deze toenemende vraag te voldoen. Dat betekent dat niet gekozen wordt voor een kleine ‘elitevereniging’, noch voor een ‘pas op de plaats’ met de huidige verouderende faciliteiten.

Keuze voor stabiele groei betekent onder meer dat in het seizoen 2017-2018 een dagopleiding voor de EJO-teams wordt gestart en dat de thuiswedstrijden van tenminste drie van deze teams worden overgebracht naar de zondag. Verder vindt uitbreiding plaats met meisjesteams voor O17, O16 en een 2e seniorenelftal. Er worden jeugdveldjes en een zandveld op de groenstrook Oostzijde aangelegd en er wordt gewerkt aan een ruimte voor trainers, begeleiding en materialen boven op het nieuwste kleedkamergebouw.

Daarnaast vindt bestuurlijk uitbreiding plaats, met een penningmeester, er wordt een derde (parttime) locatiebeheerder aangesteld en er komen commissies voor onderbouw, middenbouw, (sociale) activiteiten, scheidsrechters en toernooien. In samenwerking met SBV Excelsior en de gemeente vindt een verkenning plaats van een Masterplan voor de omgeving dat op lange termijn moet leiden tot een gezonde ontwikkeling van de hele Excelsiorfamilie.

Wij hopen hiermee inzicht te verschaffen in de richting die het bestuur van de SC Excelsior wenst in te slaan. Reacties op deze visie zijn van harte welkom via info@scexcelsior.nl.

Bestuur Sportclub Excelsior, Juni 2018

Jacko van Ast, Cock van Zanten, Mels Fok, Joris de Caluwé

  Beleidsplan Sportclub Excelsior
Terug naar overzicht