Excelsior krijgt het Sport Plus Predikaat!

04 April 2016

Sportclub Excelsior mag mag zich de komende twee jaar officieel een Sportplusvereniging noemen. We hebben dit te danken aan onze vitaliteit en de succesvolle maatschappelijke activiteiten, onder meer in samenwerking met Stichting Excelsior4All.

Sportplusvereniging
Een toetsingscommissie, die werkt in opdracht van Rotterdam Sportsupport, nam in de afgelopen periode onder meer de kwaliteit en borging van de maatschappelijke activiteiten, de interne organisatie, de sociale veiligheid en de financiën onder de loep. Sportclub Excelsior voldoet aan deze criteria, zodat de club zich vanaf nu officieel Sportplusvereniging mag noemen.

Sportpluspredicaat
Op woensdag 6 januari ontving de vereniging hiervoor, net als 21 andere Rotterdamse verenigingen, het Sportpluspredicaat uit handen van wethouder Adriaan Visser. Dit biedt partijen als welzijnsorganisaties, de eerstelijnszorg en het bedrijfsleven inzicht in welke verenigingen interessant zijn om mee samen te werken. Daarnaast heeft de vereniging met het predicaat de mogelijkheid zichzelf te promoten. Niet alleen bij mogelijke maatschappelijke partners, maar ook bij (potentiële) leden, partners en de gemeente.
Zie hiervoor de website van rotterdamsportsupport.nl

Diverse projecten
Sportclub Excelsior en Excelsior4All werken nauw samen aan diverse projecten, zoals bijscholingsproject Playing for Success, Talentontwikkeling = Topsport voor vrouwen die werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, samenwerking met basisscholen en Excelsior Clinics om kinderen in de wijk te stimuleren om te bewegen. Ook faciliteert Sportclub Excelsior sportieve activiteiten voor Kinderdagverblijf Marijke en ondersteunt de club schooltoernooien en Schoolsportverenigingen van Rotterdam Sportsupport.

Maatschappelijke activiteiten
Daarnaast is Sportclub Excelsior actief met verschillende maatschappelijke activiteiten. Zo organiseert de club drie eigen competities voor in totaal 22 teams voor de jongste jeugdleden, waarbij normen en waarden hoog in het vaandel staan. Ook zijn er vier eigen veteranencompetities voor 32 teams om oudere potentiële voetballers weer in beweging te krijgen. Sportclub Excelsior faciliteert tevens het project Bewegen naar werk voor langdurig werklozen.

Belangrijke rol in de wijk
Volgens secretaris Jacko van Ast is Excelsior zich er heel sterk van bewust dat een sportclub tegenwoordig veel meer inhoudt dan uitsluitend het meedoen aan een sportcompetitie: ,,In een tijd van een terugtredende overheid zijn het juist de vitale organisaties in de wijk die maatschappelijke functies vervullen waar de overheid niet meer aan toekomt. Als club willen wij daarom een belangrijke rol spelen in de wijk.” MVO-manager Niels Redert van Excelsior4All vult aan: ,,Met de Stichting Excelsior4All wordt een waaier aan sociale activiteiten aangeboden, die iedereen een kans biedt om te participeren in de moderne samenleving.”

Uitdaging
Voorzitter Cock van Zanten ziet in zijn toekomstvisie Excelsior als een middelgrote club, die behalve prestatievoetbal veel ruimte biedt aan recreatief voetbal en diverse activiteiten voor de wijk Kralingen. Zo is hij zeer enthousiast over het meisjesvoetbal (6 tot en met 9 jaar) waarmee de vereniging in het seizoen 2016-2017 start: ,,Hoewel dit alles een geweldige uitdaging vormt voor de club, qua accommodatie, organisatie en financiën, betekent dit ook dat Excelsior een zonnige toekomst tegemoet gaat.”

Terug naar overzicht