Club van 50

De Club van 50 bestaat uit personen die SC Excelsior een warm hart toedragen. Zij steunen de club met een vrijwillige bijdrage van 50 euro. Het zijn de ware vrienden van onze vereniging! Wilt u ook een bijdrage leveren? Maak dan een bedrag over op rekening nr. NL38 INGB 0000048418 o.v.v. Club van 50, met eventueel een tekst voor vermelding op deze website. Donaties kunnen ook worden afgegeven in de Bestuurskamer.

Heel hartelijk dank namens onze leden!