De Caluwé adviseur commerciële zaken

04 October 2016

Onlangs is de heer Joris de Caluwé toegevoegd aan het bestuur, als adviseur commerciële zaken.

Tevens is een Commissie Sponsorzaken opgericht, die onder zijn voorzitterschap aan de verdere versterking van het sponsorbeleid gaat werken, in nauw overleg met de SBV Excelsior.

Het ligt in de bedoeling dat de heer De Caluwé tijdens de komende, nog in te plannen, Algemene Leden Vergadering, wordt voorgedragen als bestuurslid met de portefeuille commerciële zaken.

Terug naar overzicht