De Club van 50

13 December 2016

Graag vragen wij uw aandacht voor de Club van 50. Deze bestaat uit personen die de jeugd van Excelsior een warm hart toedragen. Zij steunen de club met een vrijwillige bijdrage van 50 Euro. Rechts onder op deze website zijn ze te vinden: de ware vrienden van onze vereniging. Illustere namen gingen u reeds voor. Wilt u in hetzelfde rijtje staan als een voormalig UEFA cup winnaar? Waardeert u het werk van onze vrijwilligers ook zo? Hecht u ook veel waarde aan de kwaliteit van onze club?

Help dan onze vereniging, en maak 50 euro over op NL 38 INGB 0000048418 t.n.v. SC Excelsior o.v.v. Club van 50, en laat bij de mededelingen weten onder welke naam u op deze lijst wilt komen. Uw bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd!

Terug naar overzicht