Contributie seizoen 2017-2018

04 April 2017

Het op kwalitatief voldoende niveau houden van onze accommodatie en staf gaan gepaard met steeds verder stijgende kosten. In dit verband heeft het bestuur uitgebreid gediscussieerd over de vraag of wij net als veel andere clubs de verplichting moeten invoeren tot het verrichten van vrijwilligerswerk door onze leden of hun ouders. Bij diverse clubs kan deze verplichting worden afgekocht voor een bedrag per jaar van € 25,– tot € 50,–. Het bestuur heeft gemeend deze verplichting bij onze vereniging niet in te voeren omdat de organisatie dan te veel afhankelijk wordt van deze “verplichte vrijwilligers”. Om de kwaliteit van onze vereniging te kunnen handhaven, ontkomen wij dan echter niet aan een verhoging van de contributie.

Het bestuur heeft daarom besloten de contributie voor het volgende seizoen met € 20,– per jaar te verhogen. Omdat we de laatste jaren veel nieuwe leden hebben begroet, is het wellicht verstandig erop te wijzen dat in het contributiebedrag tevens een bedrag is opgenomen voor de wedstrijdkleding en het wassen daarvan. Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Terug naar overzicht