De Voorzitter gehuldigd op de Algemene Ledenvergadering

07 November 2017

Cock van Zanten krijgt een gouden speldje opgespeld voor 50 jaar lidmaatschap

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging stond onder meer de huldiging van onze voorzitter voor 50 jaar lidmaatschap op de agenda. Dit heuglijke moment werd door de aanwezigen van harte gevierd. Ook de andere agendapunten werden behandeld, waarbij het bestuur lof kreeg voor de wijze waarop de vereniging het afgelopen seizoen is geleid. Afgesproken is dat er een beleidsplan komt met daarin het groeiscenario voor de komende jaren. Boeiend was ten slotte de toelichting van de voorzitter van SBV Excelsior, Bob de Lange, die de ontwikkelingen op Woudestein bij onze broer in het Van Donge & De Roo-stadion besprak.

 

Terug naar overzicht