Geen contributie = niet spelen!

28 November 2017

Van de penningmeester.

Eind juli zijn de acceptgiro’s voor de betaling van de contributie verzonden. De contributie moest voor 1 september 2017 betaald zijn. Helaas heeft, ondanks herhaalde verzoeken, nog niet iedereen aan zijn betalingsverplichting voldaan. Wij zijn daarom helaas genoodzaakt om diegenen die de contributie nog niet hebben voldaan per 4 december 2017 uit te sluiten van alle activiteiten (trainingen en wedstrijden) bij Excelsior R.

Namens Sportclub Excelsior,

De penningmeester, C.M van Zanten

Terug naar overzicht