Contributie, laatste waarschuwing

19 October 2018

Nog steeds zijn er leden die hun contributie niet hebben voldaan. Als deze leden dat in het weekend na de herfstvakantie nog steeds niet hebben gedaan, zullen zij helaas met de consequenties te maken krijgen. Zorg svp dat dit niet nodig is! De verschuldigde bedragen zijn:

SBV Excelsior: O 10 t/m O 12: € 390,–; O 13 t/m O 19: € 475,–

SC Excelsior: World Cup, Europa L, Champions, O 8 t/m O 13: € 230,–; O 14 t/m O 19, Senioren en Veteranen: € 240,–

Niet spelende leden: € 130,– (boven 65 jaar: € 120,–)

Graag met spoed overmaken op: IBAN Nummer: NL91ABNA0562020608 t.n.v. Vereniging Sportclub Excelsior o.v.v. de naam van uw kind (van de ledenlijst) alsmede de geboortedatum. 

De penningmeester is zo nodig bereikbaar onder telefoonnummer 06-12929497

Terug naar overzicht