ALV benoemt nieuwe penningmeester

12 November 2018

De Algemene Ledenvergadering van SC Excelsior heeft op 12 november een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van Brian D’Leon. Hij volgt Cock van Zanten op die deze functie al bijna twintig jaar combineerde met het voorzitterschap. Naar eigen zeggen had hij dit overigens nooit zo lang volgehouden als zijn vrouw Dicky niet de gehele ledenadministratie voor haar rekening had genomen. Beiden hartelijk dank voor hun verdiensten voor de club, en natuurlijk Brian, gefeliciteerd met de benoeming. Het bestuur bestaat nu uit vijf leden, naast Brian D’Leon (penningmeester) zijn dat Cock van Zanten (voorzitter), Mels Fok (accommodatie) Joris de Caluwé (commerciéle zaken) en Jacko van Ast (secretaris). Laatstgenoemde werd HERbenoemd voor een termijn van 3 jaar.

De leden verleenden het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid. Voorzitter Bob de Lange van de SBV Excelsior lichtte de geplande gebiedsontwikkeling van Woudestein toe, die in de komende jaren wordt opgestart. Tijdens de goedbezochte ALV kwamen nog diverse andere onderwerpen aan de orde; het verslag hiervan volgt.

Terug naar overzicht