uitbreiding accommodatie

08 February 2019

Zoals aangegeven in het beleidsplan Sportclub Excelsior heeft ons bestuur gekozen voor het vernieuwen en uitbreiden van de accommodatie. Na veel inspanningen is inmiddels de eerste fase met vier kleedkamers gerealiseerd. De volgende fasen worden meegenomen in het voornemen tot gebiedsontwikkeling van het hele terrein rond Woudestein, waar nu een verkenning voor is gestart.

Dit proces zal enkele jaren duren, maar nu al groeien we uit ons jasje. Zo werkt het niet als onze trainers zich moeten verkleden in de bestuursruimte, waar tegelijk op verschillende plaatsen overleg plaatsvindt terwijl er ook achter de computer geconcentreerd gewerkt wordt aan wedstrijdprogrammering of ledenadministratie. Voor dit acute tekort aan vooral kantoor-, overleg-, en opslagruimtes is besloten op korte termijn een aantal voorzieningen te treffen. Eerder al werden met dank aan Caru Containers BV enkele containers geplaatst voor de opslag van materialen. De komende weken wordt daar met medewerking van Directbouw een tijdelijk gebouw aan toegevoegd, dat vooral dienst zal gaan doen voor onze trainersstaf. Ook zullen de twee gehuurde portocabines met kleedruimtes achter het gebouw (klk. 11 en 12) worden vervangen door grotere, tijdelijke kleedkamers. Voor het bouwrijp maken van het terrein danken wij behalve onze vrijwilligers ook de firma Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf uit Barendrecht.

Wij hopen zo in de grootste nood voor de korte termijn te kunnen voorzien. Voor de langere termijn gaan we ervan uit dat we met hulp van onze leden een aantrekkelijke structurele oplossing voor de accommodatie kunnen realiseren.

Terug naar overzicht