Beleid, missie en visie

Excelsior streeft op alle gebieden naar kwaliteit. Als blijk daarvan geldt het ‘sportplus-certificaat’, waarmee de gemeente Rotterdam vitale, sterke en maatschappelijk verantwoorde verenigingen, na een strenge toets, kan belonen.

In het beleidsplan Sportclub Excelsior presenteert het bestuur de hoofdlijnen van haar beleid, de gewenste ontwikkelingsrichting van de club de basisfilosofie van voetballen bij excelsior.

Missie

Zowel recreatief als prestatiegericht voetbal, voor jong en oud, op een laagdrempelige en plezierige manier mogelijk maken.

Visie

Door met plezier te voetballen komt er positieve energie vrij, waardoor talent eerder komt bovendrijven. Bovendien bevordert samen spelen saamhorigheid en correcte omgangsvormen.

Doelstellingen

  • Met plezier genieten van voetbal voor jong en oud
  • Talent tot bloei laten komen
  • Integratie vanaf jonge leeftijd bevorderen
  • Naar de best mogelijke prestaties streven op sportief en sociaal vlak

De technisch coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid van Excelsior. Hiervoor is een opleidingsplan uitgeschreven dat via de trainers wordt gecommuniceerd naar de spelers.

Bij het aannemen van nieuwe trainers en begeleiders vragen wij standaard een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en kunnen referenties bij anderen worden opgevraagd. Alle trainers en begeleiders staan achter de normen en waarden van Sportclub Excelsior, en vallen onder de regels en het tuchtrecht van de Knvb. Excelsior houdt zich ook aan de wetgeving over gegevensbescherming (AVG). Meer hierover bij Lidmaatschap; hier treft u ook informatie aan over de contributie.

Beleid

He bestuur heeft zijn visie op de algemene ontwikkeling van de club in een beleidsplan opgenomen. In lijn hiermee hebben de technisch coördinatoren de voetbaltechnische aspecten uitgeschreven. Zo heeft de coördinator middenbouw in overleg met bestuur en trainersstaf een technisch beleidsplan geschreven voor de jeugd van Sportclub Excelsior. Ook de Commissie Meidenvoetbal heeft een technisch beleidplan geschreven. Alle beleidsdocumenten zijn hieronder te downloaden.

  Beleidsplan Sportclub Excelsior
  Technisch beleidsplan meidenafdeling
  Technisch jeugdplan SC Excelsior
  Ouderavond Middenbouw 2 oktober 2018